Rahavoogude aruandes äritegevuse esitamine kaudsel meetodil

Rahavoogude aruandes kaudse meetodi kasutamisel esitatakse äritegevuse rahavood netona, tuletades äritegevuse netorahavood tekkepõhisest tulemusest. Kaudse meetodi puhul ei ole äritegevuste raha laekumised ning väljamaksed eraldiseisvalt vaadeldavad...

Rahavoogude aruandes äritegevuse esitamine kaudsel meetodil

Rahavoogude aruandes kaudse meetodi kasutamisel esitatakse äritegevuse rahavood netona, tuletades äritegevuse netorahavood tekkepõhisest tulemusest. Kaudse meetodi puhul ei ole äritegevuste raha laekumised ning väljamaksed eraldiseisvalt vaadeldavad ning rahavoo tuletamiseks tehtavad korrigeeringud ei oma rahavoo esitamisel eraldiseisvat mõtet.

The post Rahavoogude aruandes äritegevuse esitamine kaudsel meetodil appeared first on RMP.ee.