Helme pakutud teeehituse rahastusskeemile alles hakatakse õiguslikku alust looma

Rahandusminister Martin Helme tunnistas, et tema poolt teede neljarealiseks ehitamiseks pakutud avaliku- ja erasektori koostööskeemil puudub õiguslik alus, mille loomisele alles asutakse.

Helme pakutud teeehituse rahastusskeemile alles hakatakse õiguslikku alust looma
Rahandusminister Martin Helme tunnistas, et tema poolt teede neljarealiseks ehitamiseks pakutud avaliku- ja erasektori koostööskeemil puudub õiguslik alus, mille loomisele alles asutakse.