Ettevõtte tuleohutuse korraldamine

Tuleohutuskorralduse alla kuuluvad kõik tegevused, mis on tehtud tulekahjuriski ning tulekahjuohu vähendamiseks. Tuleb kaardistada ettevõtte kohustused tuleohutuse tagamisel, kohustused tulenevalt erinevatest õigusaktidest, riikliku tuleohutusjärelevalve...

Ettevõtte tuleohutuse korraldamine

Tuleohutuskorralduse alla kuuluvad kõik tegevused, mis on tehtud tulekahjuriski ning tulekahjuohu vähendamiseks. Tuleb kaardistada ettevõtte kohustused tuleohutuse tagamisel, kohustused tulenevalt erinevatest õigusaktidest, riikliku tuleohutusjärelevalve poolt tehtud ettekirjutustest ja erinevatest lepingutest.

The post Ettevõtte tuleohutuse korraldamine appeared first on RMP.ee.