RMP

Isiku tuvastamise teenus haigekassa klienditelefonile helistades

Alates 20. septembrist saab haigekassa klienditelefonile helistades kasutada isiku tuvastamise teenust. Selle teenuse abil saab lihtsalt,...

Finantsinspektsioon seadis piirangud hinnavahelepingute jaeklientidele pakkumisele

Finantsinspektsioon seadis 2. oktoobri 2019 otsusega piirangud hinnavahelepingute jaeklientidele pakkumisele. Otsus kohaldub kõigile...

Milliseid maksevõimalusi oma e-poes pakkuda?

Makselahendust valides ei tasu suhtuda ülesandesse kuidagi kergekäeliselt. Alustava ärina on kasulik võimalikult täpselt püüda sihtriikide...

Küsimused ja vastused e-arve kohta

E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad. Arvetel oleva...

Rahandusministri määruses kehtestatakse maksuskeemi tunnused

Eesti õigusesse ülevõetav maksuskeemidest teavitamise direktiiv käsitleb selliste skeemide alast teabevahetust, mis mõjutavad maksustamist,...

Artisti esinemistasu maksustatakse riigis, kus tulu teenitakse

Küsimus: artist annab kontserte ka Saksamaal. Saksamaal deklareeritakse ja tasutakse esinemistasult tulumaks, kuigi arve väljastatakse...

Töötaja ei saa kohtult nõuda tööõnnetuse tuvastamist

Riigikohus selgitas oma otsuses, et kohtu pädevusse ei kuulu eraldi nõudena selle tuvastamine, kas töötajaga juhtunud õnnetusjuhtum...

Riigi üleminek e-arvetele on toimunud sujuvalt

Alates selle aasta 1. juulist saab avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid, Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) teatel on üleminek...

Rahapesu tõkestamine riskipõhise lähenemise teel

Rahapesu on kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, üleandmine või varaga seotud toimingute...

RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 39. nädal 2019

JÄÄTMED Majandus- ja taristuministri 8. septembri 2017. a määruse nr 48 “Loetelu jäätmetest ja jääkidest, millest toodetud biokütuse...

Kaasomaniku kasu välja andmise nõue teise kaasomaniku vastu

Kaasomand on tavapärane omandivorm Eesti õigusruumis. Tegemist on omandivormiga, kus asi kuulub mitmele isikule üheaegselt mõttelistes...

Vastutus ehitise ohutuse tagamisel

Vastutus ohutu ehitise ehitamisel lasub peale asjatundlike ja haritud projekteerijate ja ehitajate ka ehitusmaterjalide ja -toodete...

Lähetuse päevaraha maksmine kahe tööandja poolt

Küsimus: töötaja töötab töölepinguga kahes ettevõttes. Töötaja saadetakse lähetusse välismessile, mis on mõlema ettevõtte põhitegevus....

Kõige kopsakama dividendiga investeering

Investeerimist seostatakse harilikult säästude kasvatamisega. Füüsiline aktiivsus ning tervislik toitumine ei pruugi seetõttu esmapilgul...

RMP.ee lugejaküsitlus 2019

Eesmärgiga tõsta ettevõtjate ja eraisikute teadmisi nii maksudest kui ka raamatupidamisest avasime 15 aastat tagasi oktoobri alguses...

Eelnõuga plaanitakse muuta dividendide maksuvabastust

Rahandusministeerium saatis juuli lõpus asjast huvitatud organisatsioonidele arvamuse avaldamiseks ja teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks...