RMP

Töötamine erinevate jõuallikatega lehepuhuritega

Küsimus: sügiseti töötan bensiinimootoriga lehepuhuriga järjestikku mitu täispikka tööpäeva. Tööpäevalõpuks tunnen kätes surinat...

Riskimaandus tööstuse digitaliseerimisel

Tööstuse digitaliseerimine on ainus võimalus majandustegevuse kaasajastamiseks. Digitaliseerimise aluseks on vajaliku riist- ja tarkvara...

Pankrotivara hulka kuulub vaid võlgniku osa ühisvarast

Kui pankrotivõlgniku ja tema abikaasa ühisvara jagamise nõue on aegunud, ei saa pankrotihaldur arvata ühisvara tervikuna pankrotivara...

Kui hinnad ei kasva

Eesti tarbijahindade kasv on hoogu maha võtmas, kuid ületab endiselt märgilist 2% taset. Võrreldes “vana Euroopaga”, elame...

RMP.ee maksuskoop 14.-20. oktoober

Töötades ustavalt 8 tundi päevas võid sa lõpuks saada ülemuseks ja töötada 12 tundi päevas. Robert Frost Alanud nädalal rõõmustab...

RMP Eesti OÜ koolituste ajalugu

Käesolevalt lehelt on võimalik leida informatsiooni RMP Eesti OÜ poolt korraldatud ja juba toimunud koolituste kohta. 2019 II POOLAASTA...

Raamatupidamise Toimkond avaldas uued juhendite täiendused

Raamatupidamise Toimkond on avaldanud uued toimkonna juhendite täiendused. Kommentaare juhendite muudatuste kohta oodatakse 17. novembrini...

Eesti maapiirkondade tulevikku mõjutab enim tööstuse automatiseerimine

Lähima 15 aasta jooksul mõjutavad Eesti maapiirkondade arengut enim tehnoloogilised uuendused tööstustootmises ja energeetikas ning...

Viimaste kuude ekspordilangus ei ole laiapõhjaline

Ekspordilanguse taga on peamiselt põlevkiviõlitooted ja elektrienergia Kuigi Eestis toodetud kaupade väljavedu vähenes augustis 3%...

Rahavoogude aruandes äritegevuse esitamine kaudsel meetodil

Rahavoogude aruandes kaudse meetodi kasutamisel esitatakse äritegevuse rahavood netona, tuletades äritegevuse netorahavood tekkepõhisest...

Tamro Eesti OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAJALE

Peamiseks ülesanneteks on müügiks ostetavate kaupade ostuarvete käsitlemine ning IFRS 16 lepingute haldamine raamatupidamissüsteemis...

Tööandjad toetavad ettevõtetele maksukäitumise hinnangu panemist

Eesti tööandjate keskliidu hinnangul võib maksukäitumise hinnangu rakenduse loomine olla hea viis, kuidas tõsta vabatahtlikkuse ja...

Küberturvalisus on lähiaastatel ettevõtete peamine risk

Küberturvalisus on 78 protsenti Euroopa ettevõtete ja organisatsioonide jaoks nii tänavu kui ka lähiaastatel peamine risk, selgus...

Töökohustuste muutudes vormistatakse töölepingu lisa

Küsimus: töötaja töösuhe samas ettevõttes on kestnud pea 20 aastat. Tööandja soovib sõlmida uue töölepingu, sest töökohustused muutuvad....

Töölepingusse lisatud kokkulepe konfidentsiaalsuskohustuse ja konkurentsipiirangu kohta

Küsimus: kuidas saab tööandja olla kindel, et uus töötaja ei lähe ettevõtet puudutavate teadmistega konkurendi juurde või ei asuta...

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine

Kellele ja millise sõiduki kasutamise eest saab maksta maksuvaba hüvitist? Millised on maksuvaba hüvitise maksmiseks vajalikud alusdokumendid?...